Overgangen til
et fornybart samfunn.

Vis meg mer!

Hvorfor solenergi?

Tidsvinduet for å bevare en klimarobust klode blir stadig kortere, og solenergi er et av de beste tiltakene for å nå målene.

– FNs klimarapport, april 2022.

Sør-Norge er forventet å ha et kraftunderskudd i 2026.

– Kortsiktig markedsanalyse 2021-2026, Statnett.

Kraftbehovet i Norge er forventet å øke fra 140TWh til 175TWh mot 2040.

– Langsiktig kraftmarkedsanalyse 2021-2040, NVE.

Visste du at...

Bakkemonterte solkraftverk er et tiltak som støyer svært lite og er i tillegg lite synlige fra bakkenivå. Vi kan også med små grep (feks. biovegg av trær og busker) minimere synligheten av tiltaket for forbipasserende og nærliggende naboer.

Bakkemonterte solkraftverk gir også bærekraftig og effektiv arealbruk. De kan som regel etableres med minimale inngrep og er i stor grad reversible. Arealbehovet for produksjon av solenergi er også relativt lite. For eksempel, hvis 10% av dagens el-kraftproduksjon skulle kommet fra bakkemontert solkraft, ville arealet tilsvart under 2 promille av skogsarealet i Norge. Benyttet areal vil også kunne kombineres med landbruksvirksomhet som f.eks saubeite. Bakkemonterte solkraftverk bidrar også til store kutt i klimautslippene sammenlignet med alternativ bruk -inkludert det å la arealet stå urørt.

Hvem er vi?

Solutvikling AS har som mål om å bli et ledende kompetansemiljø for planlegging, prosjektering og utvikling av bakkemonterte solkraftverk i Norge. Bak selskapet står Å Energi og BTG Solenergi.

Å Energi er Norges største kraftkonsern med virksomhet i hele verdikjeden, fra produksjon til forbruker. Selskapet vil forvalte og handle med mer enn 30 TWh kraft i Norden, bli Norges største selskap innen strømsalg til bedrifter og ha over 200 000 strømkunder i privatmarkedet. 

BTG Solenergi’s visjon er å levere innovative og lønnsomme solcelleløsninger. Selskapet, som holder til på Birkeland i Agder, er i dag en ledende leverandør av soldrevne gatelys tilpasset nordiske forhold. De siste par årene har selskapet også jobbet med planlegging og utvikling av bakkemonterte solkraftverk i Agder, deriblant Birkeland Solpark.

Noe du lurer på? Ikke nøl med å ta kontakt.

Trygve Raen
Daglig leder
Rune Strand Sæterøy
Prosjektleder
Basant Paudyal
Prosjektleder
Andrea Roland
Prosjektleder
Gunnar Eikeland
Prosjektleder

Sitter du på potensielle arealer til bruk for solkraftverk?
Ta kontakt med Rune for mer informasjon!

Rune Strand Sæterøy
Prosjektleder

Aktuelle artikler

Langsiktige Markedsanalyse NVE
Kraftbehov i Norge Statnetts Markedsanalyser
Statnetts kortsiktige markedsanalyse (KMA) gir en oversikt over kraftsystemet og kraftmarkedet sånn det er nå og hvordan det vil utvikle seg år for år, de kommende 5 årene, med fokus på Norge og Norden.
Konsesjonsbehandling av solkraft
FNs klimapanel (IPCC)
Klimapanelet sammenstiller den nyeste kunnskapen om klimaendringer. Miljødirektoratet er knutepunkt i Norge.
Overskrift
Kort tekst om innholdet.

Vil du jobbe hos oss?

Sitter du på relevant kompetanse og har lyst til å bli en del av Solutvikling?
Fyll ut skjema under, så holder vi kontakten.

Takk for din søknad– vi holder deg oppdatert!
Oisann, noe gikk galt! Prøv igjen.